Home NEWS เขตบึงกุ่ม นับคะแนนใหม่ ประกาศแล้ว พรรคไหนได้

เขตบึงกุ่ม นับคะแนนใหม่ ประกาศแล้ว พรรคไหนได้

46
0

เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน เวลา 09.00 น. นายนันทพงศ์ แก้วศรี ผู้อำนวยการเขตบึงกุ่ม พร้อมด้วย คณะกรรมการนับคะแนนบัตรเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 15 กรุงเทพมหานคร จัดให้มีการนับคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานครใหม่ ตามคำสั่งคณะกรรมการการเลือกตั้ง ซึ่งจัดให้มีขึ้นในเวลา 09.00 น. ณ บริเวณหน้าห้องฝ่ายทะเบียน ชั้น 1 สำนักงานเขตบึงกุ่ม เนื่องจากคณะกรรมการการเลือกตั้งได้รับรายงานผลการนับคะแนนเลือกตั้งสมาฃิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งหน่วยเลือกตั้งที่ 15 แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม เขตเลือกตั้งที่ 15 ผลการนับคะแนนไม่ถูกต้อง จึงได้มีคำสั่งที่ 1087/2566 ลงวันที่ 8 มิถุนายน 2566 เรื่องให้มีการนับคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานคร ใหม่

ทั้งนี้การนับคะแนนฯ ดังกล่าว ดำเนินการตามระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ.2566 หมวด 10 การนับคะแนนเลือกตั้งใหม่การออกเสียงลงคะแนนใหม่ และการเลือกตั้งใหม่ ก่อนการประกาศผลการเลือกตั้ง ส่วนที่ 1 การนับคะแนนเลือกตั้งใหม่ โดยจะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 11 มิถุนายน 2566

ซึ่งผลการนับคะแนนเลือกตั้งล่าสุด มีรายละเอียด ดังนี้

– จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งตามบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง จำนวน 781 คน

– จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่มาแสดงตน จำนวน 559 คน – จำนวนบัตรดี จำนวน 529 บัตร

– จำนวนบัตรเสีย จำนวน 17 บัตร

– จำนวนบัตรที่ไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด จำนวน 13 บัตร ทั้งนี้ ผู้สมัครหมายเลข 6 นายวิทวัส ติชะวาณิชย์ สังกัดพรรคก้าวไกล ยังเป็นผู้ได้รับการลงคะแนนเสียงสูงที่สุดเป็นอันดับ 1 โดยได้คะแนนจำนวนทั้งสิ้น 180 คะแนน ขณะที่ ผู้สมัครหมายเลข 7 นายพลภูมิ วิภัติภูมิประเทศ สังกัดพรรคเพื่อไทย ได้คะแนนเสียงเป็นลำดับที่ 2 จำนวนทั้งสิ้น 138 คะแนน และผู้สมัครหมายเลข 3 นายแมน เจริญวัลย์ สังกัดพรรคไทยสร้างไทย ได้คะแนนเสียงเป็นลำดับที่ 3 จำนวนทั้งสิ้น 137 คะแนน

ขอบคุณ ภาพ ข้อมูล จากทางสำนักงานเขตบึงกุ่ม

Previous articleด้อมส้มได้เฮลั่น นายทะเบียน ตีตก 4 คำร้องยุบ ก้าวไกล
Next article“ทายาทเอ๋ ชนม์สวัสดิ์” เผยสิ่งที่พ่อทำไว้ครั้งสุดท้าย หลังเสีย ยิ่งใหญ่มาก

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here