Home NEWS “บริษัท โงวฮก จำกัด” มอบ 520 ล้านบาท สร้างโรงพยาบาลหัวใจบ้านแพ้ว

“บริษัท โงวฮก จำกัด” มอบ 520 ล้านบาท สร้างโรงพยาบาลหัวใจบ้านแพ้ว

51
0

ขอขอบคุณการให้ที่ยิ่งใหญ่ “บริษัท โงวฮก จำกัด” มอบ 520 ล้านบาท สร้างโรงพยาบาลหัวใจบ้านแพ้ว เพื่อผู้ป่วยโรคหัวใจ

เพจเฟซบุ๊ก Banphaeo General Hospital โรงพยาบาลบ้านแพ้วองค์การมหาชน โพสต์ขอบคุณ บริษัท โงวฮก จำกัด มอบเงินจำนวน 520 ล้านบาทสร้างอาคารโรงพยาบาลหัวใจบ้านแพ้ว ขอขอบพระคุณการให้ที่ยิ่งใหญ่ โดยอาคารหลังนี้คาดว่าจะสร้างแล้วเสร็จในอีก 5 ปีข้างหน้า

6 มิถุนายน 2566 สมุทรสาคร-โรงพยาบาลบ้านแพ้วจัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างโรงพยาบาล บ้านแพ้ว และ บริษัท โงวฮก จำกัดเพื่อสร้างอาคารโรงพยาบาลหัวใจบ้านแพ้ว โดยได้รับเกียรติจากพลเอกสุรยุทธ์  จุลานนท์ ประธานองคมนตรี เป็นประธานในพิธี

โรงพยาบาลบ้านแพ้ว เป็นโรงพยาบาลของรัฐ ประเภทเป็นโรงพยาบาลทั่วไปขนาด 350 เตียง มีภารกิจการรักษาผู้ป่วยโรคหัวใจในพื้นที่รับผิดชอบมานานกว่า 20 ปี และขยายบริการเป็นศูนย์หัวใจขนาดใหญ่ที่ให้บริการครบวงจร  รับส่งต่อด้านการผ่าตัดหัวใจ และด้านการสวนหัวใจให้กับเขตบริการสุขภาพที่ 5 (ประกอบด้วย 8 จังหวัดได้แก่ จังหวัดสมุทรสาคร, จังหวัดสุพรรณบุรี, จังหวัดนครปฐม, จังหวัดราชบุรี,จังหวัดกาญจนบุรี, จังหวัดเพชรบุรี, จังหวัดสมุทรสงครามและจังหวัดประจวบคีรีขันธ์) ซึ่งในเขตบริการสุขภาพที่ 5 ขณะนั้น มีโรงพยาบาลรัฐที่รองรับได้เพียง 2 แห่ง คือ โรงพยาบาลนครปฐม และโรงพยาบาลราชบุรี)

บริษัท โงวฮก จำกัด มอบ 520 ล้านบาท สร้างโรงพยาบาลหัวใจบ้านแพ้ว

โรคหัวใจเป็นโรคที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุ และเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับ 2 ของประเทศ จากสถิติมีผู้ป่วยต้องได้รับการผ่าตัดหัวใจในเขตบริการสุขภาพที่ 5 สูงถึง 600 รายต่อปีมีระยะเวลารอคอยในการผ่าตัดประมาณ 1-4 เดือนทำให้ผู้ป่วยหลายรายต้องรอคอยการผ่าตัด และบางรายอาจต้องเสียชีวิตไป โดยไม่ได้รับการผ่าตัดที่ทันท่วงที อัตราการเสียชีวิตด้วยโรคหัวใจของโรงพยาบาลบ้านแพ้ว ร้อยละ 7.7 คณะกรรมการโรงพยาบาลบ้านแพ้ว มีมติจากการประชุมครั้งที่ 7/2564 เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2564 ได้อนุมัติให้จัดตั้งศูนย์ผ่าตัดหัวใจทรวงอกและหลอดเลือด โดยตั้งเป้าที่จะช่วยลดระยะเวลาการรอคอยการผ่าตัด และช่วยให้ผู้ป่วยได้รับการดูแลได้ทันท่วงทีลดการสูญเสียชีวิตหรือทุพพลภาพ  ในระหว่างการรอผ่าตัด โดยจะให้มีการผ่าตัดทุกวันและตั้งเป้าให้มีการผ่าตัดถึง 7 รายต่อสัปดาห์

ข้อมูลจากสมาคมศัลยแพทย์ทรวงอกแห่งประเทศไทย จัดอันดับจำนวนการผ่าตัดหัวใจ (โรงพยาบาลรัฐบาล)     ในประเทศไทยปี 2565 พบว่าโรงพยาบาลบ้านแพ้วหลังเปิดศูนย์ผ่าตัดหัวใจมาได้เพียง 1 ปี ในช่วงปลายปี พ.ศ. 2564 สามารถทำการผ่าตัดผู้ป่วยโรคหัวใจไปได้มากกว่า 400 ราย มีจำนวนการผ่าตัดหัวใจมากเป็นอันดับที่ 15 ของประเทศ และเป็นอันดับ 1 ในเขตบริการสุขภาพที่ 5 ศักยภาพของทีมแพทย์ บุคลากรด้านการดูแลผู้ป่วยโรคหัวใจมีการเติบโตและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง แต่ด้วยพื้นที่จำกัดจึงทำให้ยังมีผู้ป่วยอีกจำนวนมากต้องอยู่ระหว่างการรอคอยรักษา

บริษัท โงวฮก จำกัด มอบ 520 ล้านบาท สร้างโรงพยาบาลหัวใจบ้านแพ้ว

ความหวังของผู้ป่วยโรคหัวใจชัดเจนขึ้น เมื่อบริษัท โงวฮก จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่ดำเนินการด้านการขนส่งระหว่างประเทศ ได้ติดตามการทำงานของโรงพยาบาลบ้านแพ้วมาตลอด เห็นความมุ่งมั่นตั้งใจของบุคลากรที่ให้บริการดูแลรักษาผู้ป่วย มีชื่อเสียงด้านการเป็นหน่วยงานที่ช่วยเหลือประชาชนให้เข้าถึงบริการสาธารณสุขที่มีคุณภาพมาอย่างยาวนาน ได้ตัดสินใจบริจาคเงินเพื่อสร้างอาคารโรงพยาบาลหัวใจบ้านแพ้ว มูลค่า 520 ล้านบาท เป็นอาคารสูง 12 ชั้น  มีพื้นที่ใช้สอย 12,500 ตารางเมตร ซึ่งจะทำให้มีห้องผ่าตัดหัวใจที่ทันสมัย จำนวน 3 ห้อง ห้องสวนหัวใจคุณภาพสูงจำนวน 3 ห้อง หอผู้ป่วยวิกฤตหัวใจ และหอผู้ป่วยในโรคหัวใจ รวม 122 เตียง และคลินิกผู้ป่วยนอกที่มีห้องตรวจ 12 ห้องที่รองรับผู้ป่วยนอกได้ถึง 1,000 คน/วัน พร้อมระบบอาคารที่ออกแบบเพื่อรองรับภาวะฉุกเฉินต่างๆ ในผู้ป่วยโรคหัวใจ โดยคาดว่าจะรองรับผู้ป่วยสวนหัวใจ ได้ 1,500 รายต่อปี การผ่าตัด 10-12 ราย ต่อสัปดาห์ และการใช้เตียง CCU มากถึง 2,000 รายต่อปี

บริษัท โงวฮก จำกัด มอบ 520 ล้านบาท สร้างโรงพยาบาลหัวใจบ้านแพ้ว

จึงเป็นที่มาของพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างโรงพยาบาลบ้านแพ้ว และ บริษัท โงวฮก จำกัด เพื่อสร้างอาคารโรงพยาบาลหัวใจบ้านแพ้วในวันนี้ โดยโครงการก่อสร้างอาคารหลังนี้คาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จในอีกห้าปีข้างหน้า

อาคารหลังนี้จะเป็นอาคารที่เชี่ยวชาญการดูแลรักษาโรคหัวใจ ตั้งแต่การตรวจการวินิจฉัย การสวนหัวใจ  การผ่าตัดหัวใจ โดยเป็นอาคารที่ให้บริการทั้งผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยใน ห้องผ่าตัด ห้องสวนหัวใจ หอผู้ป่วยวิกฤติ รวมถึงเป็นอาคารที่เป็นแหล่งฝึกฝนการเรียนรู้การวิจัยด้านหัวใจ ระดับเขตสุขภาพและระดับประเทศ (Training and research center) มีห้อง conference ในการใช้ประชุมวิชาการทั้งแพทย์ พยาบาล และสหวิชาชีพต่างๆ

บริษัท โงวฮก จำกัด มอบ 520 ล้านบาท สร้างโรงพยาบาลหัวใจบ้านแพ้ว

โรงพยาบาลบ้านแพ้วยังมีแผนการระดมทุนจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ มูลค่ารวม 249 ล้านบาท (สองร้อยสี่สิบเก่าล้านบาท) เพื่อโรงพยาบาลหัวใจบ้านแพ้ว ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ซึ่งจะทำให้สามารถมีเครื่องมืออุปกรณ์การแพทย์พร้อมใช้ทันที หลังการก่อสร้างแล้วเสร็จ ผ่านบัญชีออมทรัพย์ ศูนย์ผ่าตัดหัวใจ โรงพยาบาลบ้านแพ้ว ธนาคารกรุงไทย สาขาบ้านแพ้ว เลขที่บัญชี 745-057961-8 (สามารถลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่า) จึงขอเชิญชวนทุกท่านร่วมสมทบทุนจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ให้โรงพยาบาลหัวใจบ้านแพ้ว เพื่อช่วยให้ผู้ป่วยโรคหัวใจได้เข้าถึงการรักษาและลดระยะเวลารอคอยการผ่าตัด ให้โรงพยาบาลหัวใจบ้านแพ้วแห่งนี้เป็นความหวังของทุกหัวใจที่ได้เต้นต่อ

ขอขอบพระคุณการให้ที่ยิ่งใหญ่นี้ค่ะ วางใจในมาตรฐาน บริการด้วยหัวใจ

บริษัท โงวฮก จำกัด มอบ 520 ล้านบาท สร้างโรงพยาบาลหัวใจบ้านแพ้ว

ขอบคุณ Banphaeo General Hospital โรงพยาบาลบ้านแพ้วองค์การมหาชน

Previous articleเบลล่า โพสต์เอง ประกาศตามหาแฟน ชายในฝัน
Next articleอาณาจักร ‘เจนนี่ รัชนก’ ถอยรถหรูคันใหม่ ราคาเกือบ 10 ล้าน

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here